Socialstyrelsen dukar upp ett smörgåsbord för intyg

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

Socialstyrelsen har ett uppdrag att uppdatera intygen för psykiatrisk tvångsvård, god man och förvaltare. Uppdraget ingår i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019 om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning och rehabiliteringsprocess. Presentationen går igenom hur vi skapat en modell för att återanvända redan producerad information i hälso- och sjukvården för att undvika dubbeldokumentation.
Lösningen blev att skapa en strukturerad och uppkodad frågebank som blir ett “smörgåsbord” att utgå ifrån vid omarbetning och nyutveckling av intyg.
En intygsbeställare börjar med att titta i frågebanken vilken information som redan efterfrågas i de utvecklade intyg och som eventuellt finns strukturerad i journalen för att hämtas ut. Systemleverantörer kan systematiskt markera information i sina system på det sätt som informationsspecifikationen anger.
Hälso- och sjukvårdspersonal som ska utfärda ett intyg kan mötas av formulär som redan är delvis ifyllda och kan avgöra i vilken omfattning befintligt material behöver uppdateras och nytt material adderas.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Föreläsare
Claudia Ehrentraut Informatiker
Rikard Lövström SFMI - Svensk förening för medicinsk informatik
Rum
A1
Språk
Svenska