Skräddarsydd eHälsa för hjärtsvikt och KOL

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-15:00

Beskrivning

Hjärtsvikt och KOL är två av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. I Region Skåne beräknas 26 000 personer vara drabbade av hjärtsvikt och ca 100 000 av KOL.
Enligt Socialstyrelsen (2015) bör vården för hjärtsviktspatienter vara individanpassad, effektiv, jämlik, patientsäker, kunskapsbaserad och tillgänglig, samt utföras på hjärtsviktsmottagning av sjuksköterskor med specifik utbildning.
KOL patienterna har ofta behov av flera olika typer av åtgärder och insatser samtidigt. De kan behöva läkemedelsbehandling, utbildning, stöd att sluta röka, fysioterapi eller stöd och råd från en dietist, kurator, psykolog eller arbetsterapeut. För att säkra en god vård för patienterna bör hälso- och sjukvården därför erbjuda interprofessionell samverkan till personer med KOL.

Region Skåne implementerar nu digitala eHälsotjänster med målsättning att:
A.Erhålla optimal och jämlik vård enligt behandlingsriktlinjer
B. Få ökad kunskap hos patienten och följsamhet till råd och behandling
C.Kan undvika försämringar
D. Erhålla hjälp vid behov och vidare kontaktvägar

I den här presentationen redogör vi för pågående eHälsoprojekt i Region Skåne som innefattar:

A. Digital utbildning om KOL till Personal i primärvården via region Skånes Utbildningsportal.

B. Individuellt anpassade utbildningar inom hjärtsvikt/KOL efter behov som nås via via Stöd- och behandling 1177.

C. Patienter som saknar datorvana och internet och återinläggningar pga hjärtsvikt finns möjlighet att låna en läsplatta med våg.

D. Egenmonitorering med individuellt anpassad mätvärden/symtom och intervaller. Patienten registrerar i sin mobil sina symtom och mätvärden och får datoriserad återkoppling. Vårdgivaren kan behovsanpassa besöken. Syftar till att ge patienten bättre förståelse och hur dess utfall kan påverkas.

F. Kvalitetssäkrad integrerad hjärtsviktsvård genom olika vårdinstanser genom
Inrättande av Kunskapsnätverk, med en granskande och samordnade funktion för E-hälsoprojektet.

Säkerställ din medverkan

Köp ditt konferenspass redan nu Läs mer