RTLS är en självklarhet i sjukvården, Skapa mer tid till patientkontakt.

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

Presentatören kommer att gå igenom vad som krävs av beställaren och vad som krävs av leverantören vid implementering i verksmaheten och vilka mervärden ett sjukhussystem kan få då rätt funktionskrav ställs under upphandling.
Vilka fällor man kan trampa i och vad som behöver belysas och beslutas internt innan implementering.
Gå hela vägen och skapa en masterdatabas för positioner som vidare kan användas till större delen av den befintliga systemfloran. Använd din befintliga infrastruktur för att kapa kostnader, det finns mycket som redan är på plats idag.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie