Region Halland Centrum för Informationsdriven Vård (CIDD)

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:30-14:00

Beskrivning

Detaljerad och omfattande vårddata tillsammans med moderna analysverktyg spelar en viktig roll för att leverera effektiv vård genom att underlätta för vårdgivarna att fatta bättre informerade beslut.

Men vad som också krävs är metodik och organisation kring hur man systematiskt kan arbeta med ett datadrivet förbättringsarbete runt kvalitet och produktivitet där målet är att förstå hur patienten påverkas i HELA vårdsystemet. I Region Halland har vi tagit fram en modell för organisation, arbetssätt och en 9-stegs process kring hur man går från ide , till uppföljning av en implementation av en förändring i hälso- sjukvård systemet. Modellen ger beslutsfattaren ett kraftfullt verktyg att välja de initiativ som ger bäst resultat på systemnivå. CIDD organisation skapar agila multidiciplinära team kring systemfrågeställningar och använder sig av 9-stegsprocessen för ett datadrivet förbättringsarbete där alla nödvändiga aspekter beaktas inklusive produktion, kvalitet och ekonomi med högsta möjliga detaljeringsgrad. Vid behov tas prediktiva modeller fram med machine learning.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie