Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och hur det fungerar i praktiken

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 09:00-10:00

Beskrivning

Referensarkitekturen är ett underlag som ska användas för utveckla, anpassa eller nyanskaffa e-tjänster/it-system/it-infrastruktur som behöver, eller levererar, någon form av identitet och åtkomsthantering. Det är viktigt att alla berörda it-system och e-tjänster följer denna arkitektur, för att tekniken ska kunna fungera på rätt sätt genom alla led.
Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst från Inera har blivit vägledande för hur både infrastruktur och e-tjänster ska utformas. Föreläsningen ger en sammanfattning av Referensarkitekturen och hur Ineras tjänster anpassas för att följa den samt hur detta används i verksamheten. I föreläsningen så får man även veta hur Personuppgiftstjänsten från Inera är utformad och hur den används.Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som på ett effektivt sätt hanterar personuppgifter från Skatteverket (Navet), för till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.
Tjänsten hanterar också patientens kontaktuppgifter, till exempel telefon och epost, vilket gör det möjligt för patienter att uppdatera sina uppgifter på ett ställe. Dessa uppgifter blir då tillgängliga för vården.
Samma tjänst hanterar också reservidentiteter (reservID) för patienter där personnummer eller samordningsnummer är okänt eller saknas. Stöd finns för nationella reservID enligt ett framtaget format, samt för befintliga lokala reservID.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie