RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 14:00-15:00

Beskrivning

Bräcke diakonis medarbetare Johanna Björnhage och Lina Bjarnegård Carlsson har utvecklat ett digitalt kommunikationspass, RättVisat – en app med information om användaren och hens kommunikation att använda när du t.ex. har svårigheter att själv berätta vem du är, hur du vill bli bemött eller hur du förstår information för att t.ex. kunna ta beslut.

Att ha tillgång till RättVisat, där det är lätt att lägga till och ta bort information, möjlighet att lägga in text, bild och film, underlättar avsevärt vardagen för den enskilda personen och dem i hens omgivning. Ett kommunikationspass sparar tidsödande repetition för barn/ungdomar/vuxna, för föräldrar och andra närstående och minskar obehagliga och frustrerande situationer, stress samt säkerställer att samma information ges till alla.

Genom RättVisat kan personen alltid ha relevant information om sig själv med sig, som presenteras på ett modernt och lättillgängligt sätt. Att i ord helt kunna beskriva hur du svarar ja/nej, visar nöjdhet/missnöje, visar hur du vill något/inte vill något är ibland svårt eller omöjligt. Det går inte att skriva ner ljudyttringar eller tydligt beskriva med ord hur t.ex. en spänning kontra en glädjeyttring ser ut om det endast skiljer sig på en liten punkt.

Med hjälp av RättVisat skulle alla de personer som är runt den med kommunikationssvårigheter kunna ta del av samma information om förändringar som t.ex. nya kommunikationssätt och händelser som påverkar personen. Härigenom skulle en undvika missförstånd och att saker och ting missas. Kravet på föräldrar/kontaktpersoner/anhöria att berätta för alla de olika personer som hen träffar, för att ge dem samma information, skulle undanröjas, vilket med tanke på deras ofta pressade situation underlättar betydligt för dem.

Dessutom flyttar vi, eller till och med flyttar vi tillbaka, kunskapen om en person till den det gäller. Du blir bärare av din egen kommunikation om dig själv. Det är du som visar din omgivning vem du är, hur du behöver ha det för att förstå och visar hur din kommunikation fungerar. Du blir självständig, du blir delaktig. RättVisat ökar möjligheten för personer med t.ex. funktionsvariationer att medverka i att berätta om sig själva och på så sätt bli delaktiga i den information som delas om en eller att bli bemötta på ett korrekt sätt. Det finns självklart ett stort behov hos alla att kunna ge information om sig själv på ett snabbt, förståeligt och lättillgängligt sätt.

Du kan också dela information om dig själv i förväg till andra vilket skulle kunna underlätta för t.ex. en biståndsbedömare att ställa frågor på ett korrekt sätt eller för en nyanställd att lära känna en person snabbare. Vill du inte dela med dig av allt så kan du göra inlägg privata, alltså osynliga, för dem du vill.

RättVisat är ett bra exempel på att den idéburna välfärden ligger väl till i den digitala utvecklingen. RättVisat har under år 2018 vunnit två prestigefulla priser: Vitalisstipendiet (användarnära innovationer för vård och omsorg) och ÅBIS-priset (Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare). 2019 lanseras version 2 och det är den som vi kommer att berätta om och visa upp på Vitalis 2019.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie