Holocare - tekniken ger läkare röntgensyn

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 11:30-12:00

Beskrivning

The presentation will be held by two Surgeons, a representative from Holocare Innovation center and Innovation Director at Sopra Steria. They will show how they use Holocare, Hologram-technlogy in surgery and orthopedics to visualize and increase the possibilities for a successful result for the pat

Under föreläsningen kommer två läkare samt en representant och grundare för Holocare Innovationscenter att delta och visa hur de använder Holocare – hologramteknik inom kirurgi och ortopedi för att visualisera arbetet och förbättra möjligheterna för ett lyckat kirurgiskt ingrepp och bra resultat för patienten.

Denna Hololens, dvs tekniska produkt som kommer att beskrivas visas parallellt i Sopra Sterias monter för de som vill prova denna teknik.
Presentationen kommer att hållas på engelska.

Läs mer här: https://holocare.org/

SpeakerPartner Sopra Steria