Psykisk hälsa: Så får fler patienter hjälp till bra egenvård.

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 10:30-11:00

Beskrivning

I Capio Go vet vi att vårdmötet bara är en liten del av den hälsofrämjande insatsen, och att vår viktigaste roll är att stötta till en säker och högkvalitativ egenvård som kan pågå hela tiden i livet. En förutsättning är att vi tror på patienternas egen förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sin behandling. Vi vill utveckla sjukvårdens uppgift att stötta det friska, och att möjliggöra hälsa innan den leder till försämrad ohälsa.
Många människor brottas idag med psykiska symtom av olika svårighetsgrad och det finns ett stort behov av hjälp med prevention och tidigt åtgärdande. För en del kan frågeställningarna vara känsliga att ta upp vid fysiska möten, och en del drar sig kanske för att söka hjälp. Den ökade tillgänglighet som möjliggörs av digitala insatser kan därför ge förutsättningar för ett förbättrat mående för stora patientgrupper. Tröskeln för att söka blir lägre och stigmatiseringen minskar.
Vi väljer att kalla området för “psykisk hälsa” (inte ohälsa) eftersom hälsan är målet för både våra patienter och oss. Våra behandlare guidar patienterna till kvalitetssäkrad egenvård, och vid behov även till digitala behandlingar och hemuppgifter. Från tidigare erfarenheter vet vi att patienter som har bra insikt i sitt mående och sin behandling har starkare känsla av egenmakt och kontroll, och större chans att påverka beteenden.
Vid föreläsningen berättar vi mer om vad vår utvärdering visat i fråga om patientnöjdhet, användarupplevelse och fullföljandegrad av behandlingar.