PROMIS - så kan vi dokumentera individens behov på ett tillförlitligt sätt i journalsystem

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 16:30-17:00

Beskrivning

Personcentrering är bland annat kännetecken av en högkvalitativ vård och omsorg som innebär att individens perspektiv lyfts och gör individen till medskaparen av sin egen vård och omsorg. Medan det finns objektiva utrustning och mätningar som professionerna använder, så är det svårare att fånga standardiserad individens egna upplevelse av sin hälso- och funktionstillstånd (i.e. patient-reported outcome). Inom socialtjänsten införs “individens behov i centrum” (IBIC) som bygger på WHO:s klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och häsla (ICF) och ger en systematik och struktur för att utreda tillsammans med individen dess behov. Vidare rekommenderas att användas de så-kallade bedömningsfaktorer som liknar en 5 gradig Likert-skala för att fånga storleken av problemet (0 – 5 = inget, lätt, måttligt, svårt, totalt problem). Skalan är dock inte validerat. Däremot är PROMIS – Patient-Reported Outcomes Measurement Information System – ett system som är utvecklat och validerat för att mäta livsdomäner med goda psykometriska egenskaper som tillåter valida individuella jämförelse över tid men också mellan olika individer och patientgrupper. Urvalet av frågorna är inte kopplat till ett instrument utan skalorna kan anpassas beroende på behovet. Vidare finns det tekniska lösningar för integrering av PROMIS i journalsystem (computer-assistive technology). Exempel ges av de olika PROMIS skalor i relation till ICFs domäner.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie