openEHR på svenska - resan har börjat och vi gör den tillsammans

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 15:30-17:00

Beskrivning

Workshopen handlar om den pågående resan att föra in openEHR-standarden i Sverige – på svenska! Du får veta hur långt översättningsarbetet kommit och om hur det drivs och är organiserat, liksom hur det rent praktiskt går till att översätta arketyper så att de kan användas i svenska vårdsystem. Region Östergötland berättar om sitt arbete med openEHR, som ett exempel på hur ett införande av standarden i en verksamhet kan påbörjas. Vidare betonas vikten av samverkan mellan många parter, såväl regioner och landsting som myndigheter och systemleverantörer. Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad.
Efter den inledande presentationen delar vi in oss i mindre diskussionsgrupper för att gemensamt formulera en tydligare bild av hur vi vill att det nationella samarbetet kring openEHR ska formas. Vilka utmaningar och möjligheter ser vi och hur möter vi dem på bästa sätt? Vilket är nästa steg? Vad har vi för gemensamma mål?
I anslutning till diskussionen ges möjlighet att se och prova verktyg, både för att skapa openEHR-baserade arketyper, mallar (templates) och inmatningsformulär, och för att översätta och granska arketypöversättningar.
Efter workshopen vet du varför just du och din organisation är viktig för att openEHR ska kunna bidra till en effektiv svensk vård. Du vet vart du ska vända dig och hur du ska göra.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie