Olika kommunikationsstilar ger ledtrådar till smartare digitalisering

  • onsdag / 26 augusti / 2020
  • 13:30-14:00

Kommunikation är en viktig del av att vara människa. Hur vi vill kommunicera påverkas också av vår personlighet och erfarenhet. Vilken eventuell fysiskt funktionsnedsättning vi har säger bara en del om vilka krav som ska ställas på hjälpmedel och situation för att vi ska kunna interagera med andra. Kommunikation är dessutom interaktion i ett visst sammanhang. Genom att samla personer med olika kommunikations- behov eller stil kan vi lära oss vad som är viktigt att tänka på för att designar användbar digitalisering. Vi behöver också förstå hur turtagning fungerar kopplat till vald tekniklösning och hur tolkar och annat stöd används i olika sammanhang.
I denna föreläsning görs jämförelser mellan olika behov kopplat till interaktion hos hörselskadade, döva, dövblinda och neuropsykiatriska funktionshinder. Kan dessa rentav lära oss något om hur alla bättre kan kommunicerar. Alltså Universell design.