Nycklar för att lyckas med digital kompetensutveckling

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

Projektet “Famnas kompetensforum i eHälsa” har bedrivits under perioden december 2015 – november 2018. Syftet har varit att stärka vård- och omsorgspersonalens kunskap och trygghet kring digitala arbetssätt i sin vardag och stimulera arbetet kring de organisatoriska förutsättningarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Elva idéburna vård- och omsorgsorganisationer inom Stockholms län, alla medlemmar i Famna, har medverkat.

Projektet har nått 2000 medarbetare med över 40 000 kompetensutvecklingstimmar totalt.
Man har skapat en ökad medvetenhet och engagemanget hos medarbetarna kring vad eHälsa och digitalisering egentligen innebär inom vård och social omsorg. De känner sig tryggare o säkrare i att hantera de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen. Som ett resultat av det har användningen av de digitala systemen ökat, användningen av e-post, digitala avvikelsesystem, intranätet och kalenderfunktioner för att nämna några.

Man har skapat digitala ombud/superanvändare av olika slag som i stor utsträckning kommer att ha kvar sin roll som lokalt knutna stödpersoner efter projektet slut. Över 100 interna utbildare har engagerats i projektet.

Många inom personal och ledning intygar att deltagandet i projektet har gynnat framfarten av IT-utveckling i organisationen. En sak är gemensam, idag ses digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen inte ett separat spår.

Kom och lyssna till våra framgångsfaktorer och missar vi minns.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie