Nära – en internetbehandling för ätstörningar genom 1177 Vårdguiden

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 11:00-11:30

Beskrivning

Ökad tillgänglighet av evidensbaserad behandling
Nära ökar tillgängligheten av evidensbaserad behandling för personer med ätstörningar.

Tidig intervention ökar chanserna att tillfriskna
Forskning visar att ju tidigare intervention, desto större är chanserna att tillfriskna från en ätstörning. Nära gör det möjligt att snabbare påbörja behandlingen i ett tidigt skede, utan att kräva så mycket av sjukvårdens resurser.

Vårdgivare kan erbjuda behandlingsalternativ som rekommenderas
Internationella riktlinjer för behandling av ätstörningar rekommenderar internetbehandling som första linjens behandling för patienter med hetsätningsstörning och bulimi. Nära gör det möjligt för flera vårdgivare att erbjuda behandling som rekommenderas för den här patientgruppen.

Implementering i klinisk verksamhet kräver en patientsäker behandlingsplattform
En patientsäker plattform är en förutsättning för att kunna implementera behandlingen i en klinisk verksamhet. Stöd och behandling är både säker och har en organisation för förvaltning och utveckling vilket gör att vi kan fokusera på behandlingsinnehåll och patienten. Eftersom 1177 Vårdguiden är ett välkänt varumärke gör det också enklare att sprida och göra behandlingen tillgänglig i hela landet.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie