När välfärdstekniken blivit vardag

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 10:30-11:00

Beskrivning

Stockholms läns kommuner gör en strategisk satsning på digitalisering inom socialtjänstens område. Via Storshlm (kommuner i samverkan) har vi skapat en framtidsvision som visar potentialen med välfärdsteknik på ett tydligt och enkelt sätt. Först när vi vet vart vi är på väg kan vi förstå vi vad vi ska göra. Vi berättar om hur vi använder filmen som en nyckel för att mobilisera medarbetare, ledning och politik till att bygga framtidens infrastruktur och arbetssätt. Från grunden upp, med långsiktiga satsningar, rätt förutsättningar och ett modigt ledarskap.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie