När tekniken inte räcker till

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

Med digitalisering och välfärdsteknik kommer svensk vård och omsorg att få det lättare att leverera välfärdstjänster. Men hur blir det när tekniken inte räcker till? Kan välfärd levereras i den omfattning och till den kvalitet vi är vana vid?

Svaret vet vi. Det kommer att behövas välutbildad personal även i framtiden. Men utmaningarna är stora och redan nu har många organisationer svårt att rekrytera personal.

Ett unikt samarbetsprojekt mellan Sverige och Kina kommer att kunna bidra med en välbehövlig lösning. Utbildade och svenskspråkiga sjuksköterskor från Kina kommer redan till sommaren att hjälpa till i svensk äldreomsorg. Under Vitalis presenteras China-Sweden joint nurse development program, ett program som har 200 svensktalande sjuksköterskor från Kina redo för tjänstgöring sommaren 2020.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie