Medveten ljuddesign för hälsa och välbefinnande

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:00-11:30

Beskrivning

Kan vi använda ljud för att skapa attraktivare miljöer som främjar välbefinnande och hälsa? Research Institutes of Sweden (RISE) bedriver forskning och innovation inom användarupplevelser och design för framtida produkter och tjänster. RISE Interactive i Piteå fokuserar särskilt på hur ljud, ny teknologi och interaktivitet kan användas på nya sätt för att kommunicera med människan och skapa attraktivare miljöer. Arbetet inriktar sig på att skapa förbättringar inom många olika områden, såsom framtida fordon, industriella kontrollrum och vårdmiljöer. Utveckling och tester av nya lösningar sker ofta i nära samarbete med användare i deras egna användarkontexter.

I denna föreläsning presenteras olika inspirerande exempel på hur ljuddesign och teknologi nyttjats på ett medvetet sätt för att främja välbefinnande och hälsa. Exemplen är hämtade från vitt skilda områden i samhället och innefattar exempel utförda av RISE såväl som andra aktörer. Därefter presenteras två utmanande pågående innovationsprojekt där RISE arbetar med att stärka välmående i en högstadieskola och i ett äldrecentrum.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie