Policyutveckling för framtidens hälsa, vård och omsorg

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-15:00

Beskrivning

Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen och sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter, regioner och kommuner. Alltifrån World Economic Forum, OECD, EU och nationella regeringar har de senaste åren tagit initiativ för att förstå hur olika regelverk påverkar innovationsklimatet – och kunna agera utifrån nya förutsättningar och behov. Policylabb, regulatoriska sandlådor och så kallade “Innovation deals” är alla exempel på hur innovationsmetodik kring användarcentrering och experiment nu flyttar in i offentliga policyprocesser.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Vinnova under två år arbetat med innovativ policyutveckling med syfte att hjälpa andra myndigheter att genom experimentella metoder utveckla regelverk som underlättar istället för att hindra innovation. Bland andra Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg har deltagit. Regeringen har dessutom tillsatt en kommitté för teknologisk innovation och etik som ska underlätta för policyutvecklingen (KOMET). Ett av de prioriterade områdena är precisionsmedicin.

Inledning och presentationer från Vinnova, KOMET och Leading Healthcare. Ett avslutande samtal modereras av Patrik Sundström, SKL.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Paneldeltagare
Jakob Hellman policychef Vinnova
Hans Winberg generalsekreterare Leading Healthcare
Föreläsare
Charlotte Hall Med Dr, Utredningssekreterare
Medverkande
Rum
F5
Språk
Svenska