Läkarstöd på distans inom primärvårdsuppdraget

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

En av de större utmaningarna inom primärvården avser rekrytering av allmänspecialister. Digniteten av utmaningen varierar mellan geografiska områden och mellan vårdcentraler. Situationen har initierat strategiska initiativ och handlingsplaner såväl nationellt som regionalt.
Inom Region Skåne pågår ett initiativ att utforska i vilka sammanhang som “kompetensen allmänspecialist” kan tillföras en primärvårdsverksamhet på distans genom olika typer av tekniska lösningar. Exempel på sammanhang kan vara hembesök av mobila vårdteam, erbjudande av nätdoktorer, återbesök och uppföljning för patienter med kroniska sjukdomar, fysiska besök till sjuksköterska och/eller annan vårdprofession och med assisterande läkare på distans, såväl som en vårdcentrals akutverksamhet.
Målmiljön för initiativet är de geografiska delar av regionen som upplever att akut rekryteringsläge. I ett samarbetsprojekt mellan närsjukhus, relaterade vårdcentraler och relaterad kommunal omsorgsverksamhet kartläggs behov, identifieras alternativa lösning och planering pågår av test och utvärdering.
Initiativet är en del av den regionala satsningen på God och Nära Vård, och kvalitetssäkrade lösningar förväntas få en bred spridning såväl regionalt som nationellt. Förutom tillämpbarheten inom primärvården förväntas att lösningarna också kan skapa värde inom specialistvården och relaterat till utbildningssituationer.

Säkerställ din medverkan

Köp ditt konferenspass redan nu Läs mer