Lagstiftning om digitalisering -- ett demokrativerktyg i socialt arbete?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 13:00-14:00

Beskrivning

Kalle Pettersson från SKL håller ihop ett samtal mellan chefer, lagstiftare och forskare på temat digitalisering och demokrati i socialt arbete. Den demokratiska aspekten av digitalisering är oerhört tydlig inom just det sociala arbetet eftersom det handlar om den gruppen individer i samhället med kanske minst möjlighet att påverka samhällets utveckling och som har minst chans att få sina önskningar vad gäller service och sömfria tjänster uppfyllda. Så kan och bör lagstiftning bör användas för att tillgodose denna grupps demokratiska rättigheter i form av digitalisering? Vad säger myndigheter, regeringen och SKL?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie