Kunskapshöjande initiativ som stöd för Vision e-hälsa 2025

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 15:30-16:00

Beskrivning

För att nå målen i Vision e-hälsa 2025 behövs kunskap och stöd. eHälsomyndigheten och Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av befintliga kunskapshöjande initiativ inom e-hälsa.
Arbetet med kartläggningen gjordes i samverkan med andra myndigheter knutna till rådet för styrning med kunskap samt med samverkansorganisationen för Vision e-hälsa 2025.
Kartläggningen omfattade de tre prioriterade insatsområdena enligt handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025, regelverk, enhetligare begrepp och standarder samt ett fjärde område kallat e-hälsa övrigt.
eHälsomyndighetens och Socialstyrelsens kartläggning visar att det finns en rad initiativ inom alla fyra delområdena. Kom och ta del av kartläggningens resultat och lär mer om utbudet av de kunskapshöjande initiativ som finns inom e-hälsa.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie