Kravbibliotek – verktyg för att tydliggöra spelreglerna

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:00-11:15

Beskrivning

Förutom tydligare spelregler för utveckling, prioritering, granskning och införande av digitala tjänster för ordinerad egenvård/hemmonitorering finns behov av samlat tydliggöra statliga aktörers regelverk och huvudmäns krav och regler för digitala produkter och tjänster (t.ex. i ett gemensamt kravbibliotek). I föredraget presenteras en prototyp för hur ett kravbibliotek kan se ut, fungera och användas.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie