Klinisk införande av International Classification of Nursing Practice (ICNP)

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 15:30-16:00

Beskrivning

Användningen av standardiserade termer för beskrivning av omvårdnad i de elektroniska informationssystemen är i dag sällsynt i Sverige. Det omöjliggör att omvårdnad kan kommuniceras på ett systematiskt sätt och försvårar utvärdering och uppföljning av kvalitet, kan innebära en ineffektiv användning av resurser och kan också bidra till bristfällig kontinuitet av omvårdnaden inom och mellan vårdnivåer. International Classification for Nursing Practice (ICNP) är en internationell terminologi för journalföring av omvårdnad, som nyligen är översatt till svenska. Presentationen kommer att fokusera på implementering av ICNP i klinisk verksamhet med exempel och erfarenheter från två helt skilda nivåer, dels från Sahlgrenska universitetssjukhuset och dels från Region Skåne. Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset integrerades delar av ICNP:s termer i befintligt journalsystem vid två vårdavdelningar. I Region Skåne pågår införande av en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). SDV innebär att de separata journalsystemen som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal, där ICNP kommer att användas som terminologi för omvårdnad.
Lena Klerfors, Utbildnings/utvecklingssjuksköterska, systemadministratör, Sahlgrenska universitetssjukhus
Agnetha Perlkvist, Sjuksköterska, vårdutvecklare, Region Skåne

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie