Kan AI och Internet of things förkorta vårdköerna i Sverige?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 08:30-09:00

Beskrivning

Allt fler sjukhus och vårdorganisationer runt om i världen skapar möjligheter för att i realtid följa och förutspå belastningen på en avdelning eller inflödet till en akutmottagning. Skulle detta även kunna vara en del i lösningen att korta vårdköerna i Sverige och vad krävs det då för olika typer av samarbetslösningar över organisationsgränserna?

Under denna presentation ges en inblick i framgångsrika projekt inom och utanför Europa där vårdpersonal ges tillgång till information och lösningar som skapar nya samarbetsmöjligheter. Lösningarna visar tydligt hur de hypade begreppen som AI och IoT kan implementeras för att assistera vårdpersonal med syftet till en effektivare och mer patient-centrerad vård.