Jag, min doktor och kittet där emellan

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 15:30-16:00

Beskrivning

Behov av och önskemål om patientens medverkan i sin egen vård är sakta på väg att realiseras.
Det saknas fortfarande erfarenhet, kunskap och kompetens, men framför allt väl etablerade verktyg eller kanske bättre uttryckt, allmän insikt om vad som är på gång inom detta område.
Vi kommer att presentera Patientöversikt ProstataCancer, PPC, ett beslutsstödssystem med ett grafiskt användargränssnitt utvecklat av professionen i samverkan med patienter och patientrepresentanter. PPC är byggt på INCA-plattformen som ägs och drivs av RCC i samverkan och därigenom är tillgänglig för alla vårdgivare.
Alla data från diagnos till avslutad behandling inklusive patientrapporterade mått (PROM, information om symtom och livskvalitet) lagras i systemet och är tillgänglig för både mig och min doktor, inför, under och efter en mottagning.
All data aggregeras och utgör en utmärkt källa för uppfölning av vårdgivarens verksamhet, av läkemedelsanvändning, diagnostik och mycket mycket mer. Stora kunskapsluckor om olika patientgrupper i olika faser av sjukdomen kommer på sikt att fyllas för att bättre kunna planera vårdgivarnas ekonomi, resursbehov och jämlik vård.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie