Innovationsbokslut?? Kan vi beskriva nyttoeffekterna av våra innovationsinitiativ?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:00-11:30

Beskrivning

Det råder en allmän uppfattning om att det inte saknas innovationsinitiativ. Samtidigt investerar vi alltmer i innovationsstrukturer och efterfrågas fler och mer innovativa lösningar för att adressera hälso- och sjukvårdens utmaningar. Är det dags att reflektera och fundera över om vi saknar kunskap, verktyg och förmåga att leda och styra investeringar i innovation? Har vi för mycket fokus på innovativa lösningar, och glömmer bort de aspekter som härrör sig till verksamheternas förmåga att implementera lösningarna, att skala och att uthålligt arbeta med effekthemtagningen?
Innovation Skåne har under 2019 påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller att beskriva de värden som skapas genom bolagets innovationsinitiativ. Detta initiativ är inspirerat bl a av det Innovationsbokslut som SLL publicerade för 2018.
Förmågan att beskriva och följa upp direkta förväntade nyttoeffekter i relaterade verksamheter, exempelvis avseende effektivisering och besparing, tillämpas idag inom utvalda initiativ. Lärandet från dessa tillämpningar, såväl framgångar som resultat som väcker eftertanke, presenteras. Ambitionen är att under 2019 också komplettera med värdet av, och därmed också behovet av, investeringar i strukturkapital för innovation.
Innovation Skåne har en ambition att för verksamhetsåret 2019 presentera ett Innovationsbokslut. Ett övergripande Innovationsbokslut kommer inte enbart att presentera framgångar och värden, men skapar också en bättre förståelse för hur verksamheten ska bedrivas för att skapa stora och hållbara värden av innovation.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie