Innovation i partnerskap i vårdens vardag – varför är det bra för hälso- och sjukvården?

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:30-14:00

Beskrivning

En föreläsning där Västerbotten presenterar sitt arbete med innovation i partnerskap i svensk hälso- och sjukvård, med praktiska exempel från arbetet på Västerbottens tre första innovationskliniker.

Sverige och svensk hälso- och sjukvård står inför en rad utmaningar som man delar med resten av världen. Det ställer ökade krav på nya innovativa lösningar, likväl som på utveckling av rådande strukturer och system. I Västerbotten har man arbetat aktivt med utmaningsdriven innovation och upparbetat en pragmatisk syn på innovation – i vårdens vardag – och samverkan med näringsliv och akademi, med ambition om att möjliggöra framtidens partnerskap, på riktigt. Detta arbete går under benämningen värdeskapande innovation i partnerskap.

De senaste åren har en rad nya angreppssätt testats, därtill nya sätt att jobba ihop med industrin. Detta har krävt mod och ledarskap och ett mått riskvilja för att kunna driva innovationsarbete direkt i vårdens vardag, samtidigt som man byggt båten medans man seglat. Tandvårdskliniken Idun, Medicinsk akutvårdsavdelning och Bjurholms hälsocentral var de tre första innovationskliniker som klev på tåget från verksamhetens sida och har varit en självklar del av utvecklingsarbetet. Dock inte utan utmaning. I denna föreläsning delar Västerbotten med sig av sina erfarenheter, lärdomar och tankar inför framtiden.

Frågor som berörs är:
Hur integrerar man innovationsarbete som en naturlig del i vårdens vardag? Hur går vi från våra traditionella roller som kund och leverantör till att jobba ihop som partners, på riktigt, mot gemensamt uppsatta mål.
Hur delar vi på risk och på ansvar i att skapa värde och hur kan partnerskapet bli ett win-win-win – för landsting och regioner, för bolag och för invånare och samhälle?

Avslutningsvis diskuteras varför detta är viktig för framtidens hälso- och sjukvård – en överlevnadsfråga för svensk välfärd som vi känner den.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie