Informationsklassning - enkelt eller skäl till fördjupning?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 11:30-12:00

Beskrivning

Det finns stora obesvarade frågor inom offentliga Sverige kring nyttan och det praktiska tillvägagångssättet hur information faktiskt ska skyddas, med utgångspunkt i informationsklassningen.

Områdena som behöver kravställas och skyddas avseende informationssäkerhet är de ansvariga verksamheterna, upphandlingar, outsourcing, molntjänster m.m.

Ger klassningar hela svaret och vad händer om ett grundläggande skydd inte finns på plats eller om arbetet enbart vilar på ett riskbaserat synsätt?

Frågor om verksamhetens fokus jämfört med en alltför snäv tekniskt perspektiv på IT-system behöver ställas. Hur ger vi den ansvariga verksamheten rätt stöd och vilka modeller finns att erbjuda för att stödja dem i att kravställa och följa upp informationssäkerhet i upphandlingar och den egna verksamheten?

SKL:s verktyg KLASSA används aktivt av över 100 kommuner och erbjuder en metodik och stöd för området, men ger det hela svaret eller behövs komplement för att tillvara ta just verksamhetsperspektivet på ett bättre sätt?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Föreläsare
Monika Göransson Regionutvecklare Informationssäkerhet
Rum
A3/4
Nyckelord
Kommun
Språk
Svenska
Tema
Säkerhet