Hur värnar vi patientens/brukarens integritet i en digital vård och omsorg?

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 11:20-11:40