Hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?

  • torsdag / 27 augusti / 2020
  • 13:00-13:45

Att vården behöver utveckla digitala, innovativa tjänster och verktyg är alla överens om. Det gäller internationellt, nationellt och regionalt. Är innovationen dessutom vetenskapligt utvärderad är det ännu bättre. Men hur en innovativ, bottom-up idé kan förvaltas och implementeras i en offentlig sektor är desto svårare. Hinder finns i hela innovationsresan: utveckling, finansiering, förvaltning, regelverk, upphandling, implementering och spridning. I korthet; det är svårt för forskare att få genomslag för icke-kommersiella idéer som syftar till att förbättra vården för både patienter och personal. Under innovationsresan finns det ett glapp där det är oklart vad som är innovation, vad som är vanligt utvecklingsarbete och vad som är forskning.

Vi bjuder på drygt 25 års gemensam erfarenhet från tre forskare och innovatörer. Exemplen kommer från vitt skilda områden i hälso- och sjukvården: ortopedteknik, cancervård och psykiatri med frågeställningen ”hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?”

Föreläsare
Frida Smith Forskare, specialistssk Regionalt Cancercentrum väst
Spår
Ekosystem
Språk
Svenska