Hur rätt mäter aktvitetsarmband?

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 16:00-16:30

Beskrivning

Aktvitetsmätare och fitness trackers i form av armband blir mer och mer populära, men hur bra är de egentligen på att mäta steg, hjärtfrekvens (puls), och energiförbrukning?
Om dessa mätare visar korrekta värden är det ett paradigmskifte för preventiv hälsa i och med att aktivitetslotsar, tränare, och vårdgivare kan få en betydligt bättre grund för bedömning och rådgivning, men om de å andra sidan visar så innebär det istället en falsk säkerhet som riskerar att ge precis motsatt effekt, till exempel överintag av kalorier eftersom klockans/armbandets överskattade värde intas.

Mikael Mattsson har varit ansvarg forskare för flera utvärderingstester av denna typ av mätare både i form av användargranskning och forskningsstudier. Presentationen kommer kort att gå igenom den hstorska utvecklingen, för att sedan redogöra för vilka värden och i vilka situationer de mäter korrekt respektive så pass dåligt att det inte är praktiskt värdefullt. Slutligen kommer några framtidsscenarion och tydliga utvecklingsmöjligheter.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie