Hur motivera att dokumentera strukturerat och standardiserat i patientjournalen

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 09:30-10:00

Beskrivning

De förväntade effekterna av digitaliseringen av hälso- och sjukvården beror i stor utsträckning på det faktum att de uppgifter som samlas in om patienten och dess hälsa dokumenteras på ett sådant sätt i den elektroniska patientjournalen att det enkelt kan ligga till grund för patientens vård, för uppföljning av vård t.ex. när det gäller kvalitet och effektivitet, men också för utveckling av ny kunskap som återvänder till sjukvården i form av t.ex. beslutsstöd.
För att få de förväntade effekterna måste vårddokumentationen struktureras och standardiseras. I sammanhanget är den hälso- och sjukvårdspersonal som dokumenterar i den elektroniska patientjournalen den viktigaste resursen för att digitaliseringen ska nå de förväntade effekterna. Personalen behöver därför ha kunskap om och förstå vikten av att vårddokumentationen är strukturerad och standardiserad samt bli motiverad att dokumentera strukturerat och standardiserat.
Sammanställd information från flera patienter används oftast för uppföljning av vård, men den kan också användas i den dagliga vården av dessa patienter. Frågan var kunde daglig sammanställning av information fungera som en motiverande faktor för att dokumentera strukturerat och standardiserat.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie