Hur mäter man framgång i nya arbetssätt?

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:00-14:00

Beskrivning

Patientproducerade dataströmmar och algoritmer kan spela en central roll i arbetet med digitalt medierad vård som riktas till medborgare som lever med besvärliga hälsosituationer. Digitalt medierad vård knyter genom användning av olika digitala resurser på olika sätt ihop klinik med hemmiljö och formar förutsättningarna för en sammanhållen rehabiliteringsmiljö som både är fysisk och digital. Det är en miljö som ger stora möjligheter till nya former av sjukvård som är relationell snarare än transaktionell. I det här arbetet utforskar vi möjligheter för utveckling av arbetssätt inom det handlingsutrymme och den trygghetszon som patientproducerade dataströmmar visat sig etablera för hjärtsviktspatienter involverade i projektet. Men, vilka mått och indikationer är relevanta för att kunna mäta en kliniks framgång i etableringen av en sammanhållen rehabiliteringsmiljö som är riktad mot personer som lever med besvärliga hälsosituationer?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie