Hur kan sektoröverskridande samarbeten skapa en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård?

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 16:30-17:00

Beskrivning

Den tekniska utvecklingen inom hälsoområdet går oerhört snabbt och innebär oanade möjligheter för patienter, sjukvård men även för samhället i stort. Den stora utmaningen ligger i att integrera alla de teknologier som utvecklas på ett sätt att det skapar värden för patienten, dess anhöriga men även för sjukvården och samhället i stort. Alla parter involverade i sjukvården behöver även angripa de utmaningar vi står inför ur ett mer holistiskt perspektiv för att vi gemensamt ska kunna skapa en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård.
Som ett steg i detta har Karolinska universitetssjukhuset, Bestor och Takeda initierat ett projekt för att se på hur algoritmer kan användas för att förutse skov hos IBD-patienter baserat på deras egna hälsodata. Förhoppningen är att det leder till en stor förbättring för patienten samt hjälper personalen på kliniken att identifiera högriskpatienter innan de får sina första symptom och kan därför i tid se till att resurserna allokeras till de patienter som har det största vårdbehovet. Detta kan i sin tur möjliggöra en förändring av befintliga vårdprocesser som leder till en effektivare vård och minskade kostnader, vilket vore en vinst för hela systemet. Proof of concept-fasen är nu avslutad och arbetet går nu vidare i en pilotfas för att bekräfta att algoritmen fungerar som det är tänkt.
Med hjälp av moderator kommer diskussionen på seminariet ta avstamp i detta projekt men även lyfta blicken för att samtala om hur man med hjälp av teknologi, innovationer och hälsodata i realtid kan komma att skapa nya vårdlösningar. Vårdlösningar som är frukten av sektoröverskridande samarbeten baserade helt på behov och digitala lösningar för att skapa bättre värde för patienterna.

SpeakerPartner – Takeda

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie