Hur förbättrar den Nationella läkemedelslistan patientsäkerheten?

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 09:00-09:30

Beskrivning

Nationella läkemedelslistan ger vården laglig rätt att se samma bild av förskrivna läkemedel som apoteken ser idag. Transparens i informationsöverföringen mellan vård och apotek är helt avgörande för att skapa en mer rättvisande bild, dels över vilka läkemedel som är aktuella för patienten, dels vilka läkemedel som inte är lämpliga att använda samtidigt. Det skapar bättre förutsättningar för både vårdaktörer och apoteksaktörer att korrigera allvarliga företeelser som äventyrar patientsäkerheten, så som läkemedelsinteraktioner, dubbelförskrivningar och felmedicinering. Genom bättre informationsöverföring mellan system inom vård och apotek skapas nya förutsättningar för förskrivaren att göra korrekta beslut avseende läkemedelsbehandlingar och även föra en bättre dialog med patienten, vilket i sin tur ökar följsamheten till behandlingen.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie