Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken

  • onsdag / 26 augusti / 2020
  • 09:30-10:00

Digitalisering bär med sig stora möjligheter verksamhetsutveckling både inom omsorg och hälso- och sjukvård. Digitala lösningar kan bidra till strukturering av arbetsprocessen för att finna hjälpmedel för omsorg och hälso- och sjukvård.
Hjälpmedelstjänsten är en samlad plats där vård och omsorg kan söka produkter från mer än 300 leverantörer på en plats. Det underlättar för både personal och för leverantörer. I tjänsten finns både leverantörernas varukataloger med produktblad, tekniska beskrivningar, priser och bilder.
Efter upphandling kan även avtalsinformationen registreras i tjänsten och anslutna kommuner och regioner får daglig informationsöverföring med just de produkter de är intresserade av.
Målgrupperna för Hjälpmedelstjänstens insats på Vitalis 2020 skiljer sig delvis från tjänstens generella målgrupper, temat för föreläsningen är välfärdsteknologi:
• Kommunerna: Socialtjänst (chefer, biståndshandläggare samt förskrivare och upphandlingsavd)
• Företag: som säljer produkter som kan klassas enligt ISO9999, medicintekniska produkter, välfärdstekniksprodukter
• Regioner/landsting: Förskrivare, upphandlare, hjälpmedelsverksamhet inom.

Föreläsare
Helena Ahlm Verksamhetsspecialist Inera AB
Språk
Svenska