Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:00-14:30

Beskrivning

Digitalisering bär med sig stora möjligheter till verksamhetsutveckling både inom omsorg och hälso- och sjukvård. Digitala lösningar kan bidra till självständighet, delaktighet och inflytande för brukare och patienter.
I Hjälpmedelstjänsten kan vård och omsorg söka produkter från fler än 300 leverantörer på en och samma plats. Det underlättar för både personal och för leverantörer. I tjänsten finns leverantörernas varukataloger med produktblad, tekniska beskrivningar, priser och bilder.
Efter upphandling kan även avtalsinformationen registreras i tjänsten och anslutna kommuner, landsting och regioner får daglig informationsöverföring rörande just de produkter de är intresserade av. Den innehåller också avtal som används gemensamt av sjukvårdshuvudmän (landsting, regioner och kommuner) och hjälpmedelsleverantörer.
Leverantörer av hjälpmedel kan registrera sina produkter i tjänsten. Om en leverantör har avtal med en sjukvårdshuvudman hanterar leverantören och sjukvårdshuvudmannen gemensamt sitt avtal i Hjälpmedelstjänsten.

Databasen är uppbyggd i olika produktkategorier som bygger på standarden “Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – Klassificering och terminologi (ISO 9999)”.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie