Hänvisningsstödet - så att patienten får rätt vård från början!

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 16:30-17:00

Beskrivning

Region Stockholm har (inom ramen för sitt arbete med Framtidens hälso- och sjukvård) beslutat om en ny struktur för akut omhändertagande. Målet är att sjuka och skadade invånare ska få vård med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Utgångspunkten är att patientens medicinska tillstånd alltid avgör var skadan eller sjukdomen ska tas om hand.

De olika vårdformerna – 1177 Vårdguiden, husläkarmottagning, närakut, akutmottagning och intensivakut – har olika uppdrag, kompetens och utrustning för att ta emot olika skador och sjukdomar. Patienter som kvalificerar sig inom vårdgivarens vårduppdrag ska tas emot och färdigbehandlas. Andra patienter ska hänvisas vidare och få vård inom rätt vårdform redan från början.
Enhetlig och gemensam hänvisning är en viktig strategi i den nya strukturen för akut vård. Regionen har beslutat att alla vårdgivare ska hänvisa patienter i enlighet med Hänvisningsstödet.

Hänvisningsstödet är regionens gemensamma rutin och beslutsstöd för enhetlig, tydlig och patientsäker hänvisning av patienter. Hänvisningsstödet underlättar för vårdpersonal då en patient behöver hänvisas vidare i samband med det första mötet i det akuta omhändertagandet.

Hänvisningsstödet innehåller över 2 000 symtombeskrivningar med brådskegrader som är nationellt kvalitetssäkrade. I Hänvisningsstödet är symtombeskrivningar och brådskegrader dessutom kompletterade med den vårdform som ska ta hand om patienten, exempelvis husläkarmottagning, närakut, akutmottagning, intensivakut, gynekologimottagning eller barn- och ungdomsmottagning. Hänvisningsstödet är kvalitetssäkrat och framtaget i samverkan med SMR, Stockholms medicinska råd.

Dessutom är Hänvisningsstödet kopplat till 1177.se så att användaren snabbt och enkelt kan se vilka vårdgivare som finns tillgängliga inom respektive vårdform.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie