Hälsofrämjande insatser för Digitalt infödda

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 11:30-12:00

Beskrivning

Idag har samhällets olika aktörer stora utmaningar gällande att nå ut till och att vara tillgängliga för barn och unga när det gäller psykisk hälsa och ohälsa. De insatser som görs i idag, för att skapa kunskap och förmåga hos barn och unga kring sin hälsa, räcker inte till. Ohälsotalen stiger och hälsoeffekter kring förebyggande insatser måste öka. Vi behöver därför radikalt tänka om och tänka nytt, detta kan vi göra i samverkan mellan olika aktörer och tillsammans med de som är unga idag. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för hållbar psykisk hälsa. Vi behöver förstå vad barn och unga som ofta kallas digitalt infödda* behöver för att de själva ska kunna skapa hållbar hälsa och livskvalitet genom att använda den kunskap, data, resurser, aktörer och kollektiva intelligens som finns tillgänglig omkring oss och i samhället.

Seminariet presenterar ett samarbete mellan RISE, Innovation Skåne och BUP i Region Skåne där man tillsammans med gruppen digitalt infödda (födda 1997 eller senare) tar fram digitala verktyg för att hjälpa barn och unga till psykisk hälsa. Exempel på dessa verktyg kommer visas.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie