Gröna korset 2.0 - vårdskadeprevention i realtid

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 16:00-17:00

Beskrivning

Gröna korset en visuell metod som bidrar till förbättrad patientsäkerhetskultur och skapar ökad patientsäkerhet. Metoden är utvecklad på SÄS, med inspiration från industrin och handlar om att dagligen identifiera vårdskador och risker för vårdskador samt initiera förbättringsåtgärder.

Gröna korset 2.0 är Sveriges första digitala vårdskadesystem som visuellt visar risker och vårdskador i realtid med direkt koppling till digitaliserad modul för förbättringsarbete. Metoden innehåller direkt beslutsstöd med effektiva åtgärder för medarbetare i den patientnära vården. Där delaktighet i patientsäkerheten skapats genom att patient/närstående kan rapportera självupplevda risker och vårdskador direkt till Gröna Korset på enheter.

Föreläsningen kommer att kommer innefatta teoretisk genomgång av Gröna korset som metod samt ett smakprov av den digitaliserade metoden.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie