Från Nationell informationsstruktur till tekniska standarder

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 10:30-11:00

Beskrivning

Vi beskriver hur man kan använda NI som en teknikoberoende grundmodell för att sedan kunna relatera till tekniska standarder så som HL7 FHIR och OpenEHR.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie