Framtidens vård-och omsorgsmedarbetare

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 14:30-15:00

Beskrivning

Framtidens vård och omsorg- vad ställer det för krav på medarbetarna? Hur får vi med oss personalen på den digitala resan? Genom att berätta om ett pågående projekt (Digga Halland) så belyser vi utmaningarna som framtidens vård och omsorg står inför och berättar hur Halland arbetar med personalen för att få med dem på resan. Vikten av delaktighet, förståelse för varför och vad förändringen innebär för den enskilde medarbetaren presenteras. Föreläsningen riktar rampljuset på medarbetarna och deras kompetens, som är en del av framtidens vård- och omsorg som vi ibland tenderar att glömma bort i uppslukningen av häftig välfärdsteknik och nya smarta lösningar.

Digga Halland är ett samverkansprojekt med finansiering från ESF (Europeiska socialfonden). Under två år ska projektet genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att öka medarbetarnas digitala kompetens inom vård och omsorg i Halland. Föreläsningen kommer fokusera på bakgrunden till projektet och varför Halland ser prioriterat på den här satsningen. Projektet belyser medarbetarnas roll i framtidens vård och omsorg, vikten av deras kompetensutveckling för att välfärdsteknik och verksamheterna ska fungera i framtiden. Man kan säga att vi belyser de mjuka värdena i en framfart av siffror, teknologi och digitalisering.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie