Factfullness inom tandvården-automatisk datainsamling från 6.9 miljoner patienter

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

SKaPa ( Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) är ett unikt kvalitetsregister som samlar in patientdata från genom automatisk överföring av information från tandvårdsjournal till datalager. Behandlande tandvårdspersonal behöver inte göra några manuella inmatningar i registret. SKaPas information byggs successivt upp med information från allt fler patienter. För närvarande innehåller registret data från mer än 6.9 miljoner patienter. SKaPas syfte är att vara stöd för kvalitetsutveckling och vårduppföljning. Dessutom används registret för att visa trender i hälsoutveckling samt för forskning. Återkoppling till deltagande vårdgivare görs via flera olika rapporter. SKaPa sammanställningar av data har visat på en rad viktiga trender såsom en tydlig ökning av kariesförekomsten hos små barn, en snabb ökning av antalet tänder hos äldre, förekomst av tandlossningssjukdom, komplikationer efter implantatbehandling mm. Resultaten ger underlag för strategiska beslut som baseras på fakta dvs factfullness!

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie