Fackspråk för omvårdnad – införande ICNP, kliniska erfarenheter och interventionsstudie

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:00-14:00

Beskrivning

Det övergripande syftet är att studera användning och användbarhet av ICNP som ett standardiserat språk för omvårdnad samt att studera sjuksköterskors kliniska resonemang och attityder till omvårdnadsdiagnostik före och efter införande av ICNP. Fyra vårdenheter från två sjukhus deltar i studien. Resultat från delstudie avseende journalgranskning av omvårdnadsplaner före och nio månader efter införandet, kommer att presenteras. Workshopen delar även med sig av exempel och erfarenhet från implementering av ICNP i klinisk verksamhet.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie