EU-samarbeten som banar väg för innovation

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 08:30-09:30

Beskrivning

Nyfiken på hur vårdgivare kan bli bättre på att upphandla innovation? Incite, Nightingale och PIPPI är EU-samarbeten som utforskar upphandling som verktyg för att beställa lösningar som behövs, men som ännu inte finns på marknaden. Satsningarna stöds av EUs innovationsprogram Horizon 2020 och involverar upp till 15 europeiska universitetssjukhus och ett flertal företag. Ett av målen är att etablera en plattform som ger vårdorganisationer stöd både i att upphandla innovation – och för innovation inom upphandlingsområdet.

Live Incite, Nightingale och PIPPI är EU-samarbeten mellan universitetssjukhus i olika länder som tillsammans utforskar hur vården kan bli bättre på att upphandla innovation. Satsningarna stöds av EUs innovationsprogram Horizon 2020 och bygger både strukturkapital och praktisk erfarenhet av att involvera industrin och samarbete för att ta fram nya lösningar tillsammans. Målet är att i högre grad styra utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård mot att svara mot de behov som vården har identifierat, men där det ännu inte finns några färdiga lösningar att köpa. Nu har vi kommit en bra bit på väg. Ta del av och diskutera erfarenheter hittills, möjligheter och utmaningar med projektledaren Martina Ahlberg.

PIPPI – ska blir en plattform för stöd till vårdorganisationer när det gäller innovation i upphandling och upphandling av innovation.

Nightingale – utvecklar en lösning för att kunna mäta och tyda patientens vitala värden kontinuerligt, både i och utanför sjukhuset, för att så tidigt som möjligt kunna identifiera förändringar och tillse åtgärder så tidigt som möjligt.

I Live Incite – tar vård och näringsliv gemensamt fram ett digitalt stöd för patienter att byta livsstil inför operation, för att minska komplikationer och mortalitet.

Diskutera erfarenheter hittills, möjligheter och utmaningar med projektledaren Martina Ahlberg från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie