Ett välfärdsteknologisk ekosystem? Kan ”snabbt och smidigt” förenas med tyngre IKT-system?

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 15:30-16:30

Beskrivning

Stadig flere norske kommuner tar i bruk velferdsteknologi, som ofte er skybaserte lettvektsløsninger med høy endringsevne. Dette står i skarp kontrast til dagens fagsystemer (EPJ-løsninger) for de ansatte i den kommunale helsetjenesten – som gjerne er tungrodde siloløsninger, dypt begravd i sikker sone. Manglende forbindelser mellom disse motpolene blir fort et hinder for å ta velferdsteknologi i bruk i større omfang.

Det nasjonale samarbeidsprosjektet “Velferdsteknologisk knutepunkt” leverer integrasjonstjenester som binder de to verdenene sammen. Prosjektet har som hovedmål å levere nytteverdi for kommuner som innfører velferdsteknologi, men utforsker og utfordrer samtidig modellen for utvikling av nasjonale e-helseløsninger i Norge.

Velferdsteknologisk knutepunkt er et nasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og direktoratet for e-helse. Samarbeidet involverer Norsk Helsenett, som forvalter av knutepunktløsningen, Kommunenes Sentralforbund og en rekke kommuneprosjekter. Ved siden av Oslo kommune deltar per nå Bærum, Skien, Bamble, Porsgrunn, Drammen, Bodø og Ringerike.

Første leveranse i Oslo kommune gikk på lufta i slutten av mai 2018. Basert på en input fra en medisindispenserløsning, sørger knutepunktet gjennom automatisk behandling for at det daglig skapes rundt 600 journalnotater i Oslo kommunes fagsystem. Etter dette er flere typer medisindispenserløsninger koblet til, det er etablert integrasjoner som henter relevant informasjon fra EPJ til bruk i responsløsninger for trygghetsalarmer og GPS lokalisering, og det er etablert automatisk journalføring av digitale tilsyn hvor det brukes ‘smart kamera’.