Etik och juridik vid digitalisering av socialtjänsten

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

En kort tillbakablick på etik och juridik, hur jobbar vi idag och hur vill vi jobba framåt ihop med digitalisering. Är det verkligen så stor skillnad?
När Socialstyrelsen gör målgruppsundersökningar om vilket stöd kommuner och landsting behöver inom e-hälsa kommer alltid etik och juridik upp. Därför har vi tagit fram stöd inom områdena – men hur förhåller de sig till varandra? Vad kom först – etiken eller juridiken? Och behöver ju jobba ännu mer med detta vid digitalisering?

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie