En referensmodell skapar förutsättningar för innovation

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 09:00-09:30

Beskrivning

Med den nationella informationsstrukturen som grund skapas möjlighet för innovativa lösningar för att stödja vården med beslutsstöd, avancerad uppföljning och automatiserad rapportering till register

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie