eHälsocentrum - Ett epicentrum för eHälsoutveckling

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 15:30-16:00

Beskrivning

eHälsocentrum i Östersund är en unik samverkansarena där Region Jämtland Härjedalen tillsammans med kommuner och näringslivet driver eHälsoutveckling. Synergi skapas när Landsting/Regioner, Kommuner och Näringsliv samlokaliseras för att driva utveckling. Med detta initiativ kan näringslivet hitta behov de inte känner till och vård och omsorg hittar innovationer de inte visste var möjliga.

Region Jämtland Härjedalen driver eHälsocentrum som ett företagshotell om ca 850 m2 där medarbetare inom offentlig sektor i Jämtland som driver eHälsoutveckling samlokaliseras med ett antal stora och små företag inom IT/eHälsobranchen. Idag utgör eHälsocentrum navet och den samlade kraften i den utveckling och digitaliseringsomställning som länets offentliga omvårdnad samt hälso- och sjukvård står inför.

Inom eHälsocentrum finns även Region Jämtland Härjedalens projektkontor som driver ett antal utvecklingsprojekt inom eHälsa och mHälsa externt finansierat av EU , WHO, ITU, Vinnova etc. Projekten har en stor spännvidd från små tesbäddar till stora genombrottsprojekt på EU-arenan.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie