E-hälsa som en del av den personcentrerad mödrahälsovården.

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 14:30-15:15

Beskrivning

Svensk mödrahälsovård erbjuder årligen cirka 110 000 gravida stöd och behandling. De gravida gör
i snitt cirka nio besök i mödrahälsovården, som sammanlagt ger nära 1 miljon besök.
Mödrahälsovårdens huvuduppdrag är att optimera kvinnan och det väntande barnets hälsa genom
att främja hälsa och identifiera och ta hand om risker samt att förbereda föräldraskapet.
Mödrahälsovården har en unik möjlighet avseende det hälsofrämjande arbetet och kan göra stor
samhällsnytta som kan påverka hela familjen.

Graviditetsprocessen är en väldefinierad process vad det gäller längd, händelser och hantering av
information. Processen har dokumenterats enligt strikt standardiserade former sedan
mödrahälsovårdsjournalen introducerades på 1970-talet, främst avseende de två första kontakterna
med hälso- och inskrivningssamtal. Detta innebär att steget till en digital hantering är kortare än
många andra processer inom hälso- och sjukvården.

Ett flertal myndighetsrapporter talar om personcentcentrering och den stora gruppen som kommer i
kontakt med mödrahälsovården tillhör den heldigitala generationen. Med modern teknik kan den
gravidas delaktighet öka. Genom innovativa, användarvänliga digitala verktyg som skapar ett
mervärde till den fysiska kontakten kan vi utveckla mödrahälsovården. Den gravida kan digitalt bidra
med information gällande levnadsvanor och relevant medicinsk information. Informationen
återanvänds sedan för att planera graviditetskontrollerna i form av ett beslutsstöd till barnmorskan,
som underlag till information i journalsystemet samt ger kvinnan en möjlighet att följa och få
anpassad återkoppling på just hennes gravidresa.

Den adderande effekten blir att den gravida kvinnan och barnmorskan blir bättre förberedda och
besöken kan koncentreras till att fokusera på kvinnans individuella behov. Delaktighet och kvalitet i
hälsovården ökar och tid kan frigöras och nyttjas för de som bättre behöver. Genom att återanvända
dokumenterad data kan informationssäkerhet och patientsäkerhet öka.

En mängd initiativ pågår i Sverige men det finns en bit kvar för att anpassa tekniken till användarna
och samordna vårdens olika delar för att ge kvinnan en känsla av att gravidresan är en resa utan
alldeles för stora gropar och abrupta stopp.

Möt barnmorskor, mödrahälsovårdsöverläkare och personer som arbetar med digital utveckling i vår panel som kommer att belysa e-tjänster och digitaliseringens möjlighet från olika perspektiv.

Säkerställ din medverkan

Köp ditt konferenspass redan nu Läs mer