Digitalisering och AI – hur påverkar det vårdens kompetensbehov 2035?

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:00-15:00

Beskrivning

Genomförande: A) introduktion till arbetet på 10 minuter. B) bildande av fyra separata arbetsgrupper som under 30-40 minuter tar fram separata framtidsbilder för situationen år 2035 inom: 1) AI för hälsofrämjande/prevention, 2) AI för kronikers egenvård, 3) AI i primärvården, 4) AI i specialistvården. C) Presentation av de olika gruppernas framtidsbilder och individuell reflektion på post-it:s hur dessa separata bilder påverkar de andra delarna och systemet som helhet (20-25 minuter). D) samtliga deltagare sätter upp sina post-its på en gemensam vägg och olika teman identifieras och slutsatser om framtidens vård och kompetensbehovet år 2035 formuleras (20-25 minuter). Total tidsåtgång: 1 tim 45 minuter (ca 2 tim). Önskvärt antal deltagare: 20-35 deltagare med kunskaper inom digitalisering, AI samt olika befintliga och kommande it-lösningar för vården.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie