Digitala verktyg ger bättre förutsättningar för kroniskt sjuka

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 14:30-15:00

Beskrivning

Artros är en kronisk sjukdom och en av de tio sjukdomar som enligt WHO orsakar den största globala sjukdomsbördan. Genom att använda digitala verktyg på ett smart sätt kan vi möta framtidens behov av vård med en växande befolkning, livsstilsrelaterade och kroniska folksjukdomar. Behandlingar som kräver regelbundenhet, långsiktighet och delaktighet från patienten med resurser som är svåra att få att räcka till. Flertalet studier har visat att digitala lösningar kan ge den efterfrågade vården samtidigt som resurserna räcker till fler.

För att uppnå en god folkhälsa är rörlighet en grundläggande förutsättning. Kroniska sjukdomar i rörelseapparaten gör det svårt för den drabbade och kräver vård och långsiktig behandling där patienten själv är delaktig. Det är svårt att få den långsiktighet och regelbundenhet som krävs för att göra nödvändiga livsstilsförändringar. För att motivera, informera och stötta patienten såsom patienten behöver kan digitala lösningar vara avgörande för resursfrågan. Som praktiskt exempel presenterar vi hur ledsjukdomen artros behandlas framgångsrikt för de allra flesta genom fysioterapi och just livsstilsförändringar samt patienternas upplevelse av digital behandling. Hur kan vi få resurserna inom vården att räcka till samtidigt som patienten får bästa möjliga förutsättningar att själv bli delaktig i sin behandling utan att det påverkar vardagslivet?